Podręcznik
użytkownika

3.9 Zamówienia Labolatoryjne

Aby wejść w zakładkę "Zamówienia labolatoryjne" należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka "Zamówienia Labolatoryjne" pozwala dokonywanie zamówień modeli szczęki oraz żuchwy dla danego pacjenta.


Model z plików STL

Aby zamówić model 3D z plików STL należy przesłać pliki STL szczęki i żuchwy. (Rys 2.)

Rys 2.

po czym dodać dodatkowe informacje (opcjonalnie) oraz wypełnić rubrykę "Opcje" wybierając odpowiednie opcje.
(Rys 3.)

Rys 3.

Odpowiendnio wypełnione zamówienie składamy przyciskiem "Złóż zamówienie"