Podręcznik
użytkownika

3.6 Plan leczenia

Aby wejść w zakładkę "Plan leczenia" należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka "Plan leczenia" pozwala na przegląd i konfiguracje planu leczenia dla danego pacjenta.


Aby utowrzyć nowy plan należy wypełnić odpowiednie rubryki
(Rys 2.)

Rys 2.

Kolory podpunktów listy odpowiadają statusowi ich wypenienia:

Aby zaakceptować wypełniony plan należy nacisnąć przycisk "Akceptuj".


- Edycje planu możemy ropocząć naciskająć na
- Dodanie nowego planu następuje po nacisnięciu

Z pozycji zakładki planu leczenia możemy również utorzyć plik do druku po uprzednim wyborze planu z listy naciskając przycisk "Drukuj raport badania klinicznego i skierowanie".
(Rys 3.)

Rys 3.