Podręcznik
użytkownika

3.6 Badanie kliniczne

Aby wejść w zakładkę "Badania kliniczne" należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka "Badania kliniczne" pozwala na przegląd i konfiguracje raportów badania klinicznego i skierowań dla danego pacjenta.


Aby utowrzyć nowy dokument badania klinicznego należy wypełnić odpowiednie rubryki
(Rys 2.)

Rys 2.

Kolory podpunktów listy odpowiadają statusowi ich wypenienia:

Aby zaakceptować wypełniony dokument należy nacisnąć przycisk "Dodaj badanie kliniczne".


- Edycje dokumentu możemy ropocząć naciskająć na
- Dodanie nowego badania następuje po nacisnięciu

Z pozycji zakładki badania klinicznego możemy również utorzyć plik badania wraz ze skierowaniem do druku po uprzednim wyborze wywiadu z listy naciskając przycisk "Drukuj raport badania klinicznego i skierowanie".
(Rys 3.)

Rys 3.