Podręcznik
użytkownika

3.5 Zadania

Aby wejść w zakładkę Zadania należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka "Zadania" pozwala na przegląd i tworzenie nowych zadań do wykonania dla danego pacjenta:

lub zadania złożonego na raz z wielu.


By dodać nowe zadanie należy wybrać opcje z listy predefiniowanych zadań po czym uzupełnić informacje takich jak data i dokładny opis zadania.
(Rys 3.)

Rys 3.

lub wybrać kompleksowe zadanie w który należy wybrać i uzupełnić odpowiednie rubryki.
(Rys 4.)

Rys 4.


Statusy Zadań:
(Rys 5.)

Rys 5.