Podręcznik
użytkownika

3.4 Wizyty

Aby wejść w zakładkę Wizyty należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka „Wizyty pacjenta” pozwala na przegląd przyszłych i odbytych wizyt pacjenta oraz na zaplanowanie nowych wizyt.


By utworzyć nową wizyty należy wybrać „Utwórz nową wizyte” po czym wybrać odpowiendnią datę, fotel i godzine wizyty
(Rys 2.)

Rys 2.

Po czym klikając lewym przyciskiem myszy na wybraną godzinę klikamy w menu kontekstowe "Nowa wizyta"
(Rys 3.)

Rys 3.

Po czym klikając lewym przyciskiem myszy na wybraną godzinę klikamy w menu kontekstowe "Nowa wizyta" i wypłeniamy informacje o wizycie
(Rys 4.)

Rys 4.

Aby edytować dodane już wizyty wybieramy dwuklikiem wizyte z listy i w nowo otwartym okienku mamy możliwość:
(Rys 5.)

Rys 5.

Typy wizyt:
(Rys 5.)

Rys 6.

W zakładce "Wizyty" dostępne jest również wyszukiwanie najbliższej wolnej daty dla wybranej długości wizyty po wybraniu „Znajdź wolny termin dla wizyty" i wypełnieniu odpowiednich informacji.
(Rys 7.)

Rys 6.

Program automatycznie wyszukuje odpowiednią date wizyty i godzinę zależną od ustawień danego gabinetu, podczas wyszukiwania mamy możliwość akceptacji daty lub przejścia do następnego najbliższego terminu odpowiadającego naszej konfiguracji.
(Rys 7.)

Rys 6.