Podręcznik
użytkownika

3.3 Dokumenty

Aby wejść w zakładkę Dokumentacji pacjenta należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka „Dokumentacja pacjenta” pozwala na przegląd, edycje i drukowanie dokumentów.


STATYCZNE DOKUMENTY

Zakładka „Statyczne dokumenty” pozwala na utworzenie dokumentów takich jak m.in.:

Aby utworzyć nowy dokument należy wybrać z listy odpowiednie ustawienie po czym wypełnić rubryki
(Rys 2.)

Rys 2.

Po zatwierdzeniu informacji w wypełnionym dokumencie naciskamy "Drukuj wybrany dokument" by utworzyć plik z danymi.


DYNAMICZNE DOKUMENTY

Zakładka „Dynamiczne dokumenty” pozwala na utworzenie dokumentów i edycje ustawień dokumentów własnoręcznie:

Aby utworzyć nowy dokument należy wybrać z listy odpowiednie ustawienie po czym wypełnić rubryki
(Rys 2.)

Rys 2.

Po zatwierdzeniu informacji w wypełnionym dokumencie naciskamy "Drukuj wybrany dokument" by utworzyć plik z danymi.