Podręcznik
użytkownika

3.2 Płatności

Aby wejść w zakładkę Płatności należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka płatności służy do przeglądu i edycji zobowiązań, zarządzaniem portfelem oraz generowania umów dla wybranego pacjenta.


Zobowiązania pacjenta

Podsumowanie zobowiązań wybranego pacjenta:
(Rys 2.)

Rys 2.

Aby dodać nowe zobowiązanie należy wybrać przycisk po czym wypełnić dane na temat płatności i zaakceptować nowe zobowiązanie.
(Rys 3.)

Rys 3.

Po wybraniu płatności z listy zobowiązań mamy możliwość:
(Rys 4.)

Rys 4.

Statusy płatności:


Portfel pacjenta

Podsumowanie portfela pacjenta:
(Rys 5.)

Rys 5.

Aby zasilić portfel pacjenta należy naciśnąć przycisk "Dodaj wpłatę" po czym wypełnić informacje o wpłacie
(Rys 6.)

Rys 5.

Możemy zapłacić za zaległe zobowiązania dodaną wpłatą automatycznie wybierając opcje "Zapłać automatycznie za zobowiązania"

Aby sprawdzić historię wpłat pacjenta naciskamy "Wyświetl historie wpłat"