Podręcznik
użytkownika

3.11 Tomografia

Aby wejść w zakładkę "Tomografia" należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej wybrać zakładkę "Tomografia"
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka "Tomografia" pozwala na m. in. przegląd, zarządzanie i konfiguracje zdjęciami tomograficznymi pacjenta oraz dokonywanie pomiarów na tych zdjęciach.

Więcej o tym jak korzystać z tej zakładki opisane jest w (Tomografia komputerowa)