Podręcznik
użytkownika

3.10 Model 3D

Aby wejść w zakładkę "Model 3D" należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać przycisk "Pobierz Model".
(Rys 1.)

Rys 1.

Po pobraniu modelu (lub załadowaniu z dysku) (Rys 2.)

Rys 2.

możemy przejść do zakładki "Model 3D" klikając na odpowiednią ikonkę (Rys 3.)

Rys 3.

Zakładka "Model 3D" pozwala na m. in. przegląd, zarządzanie i konfiguracje modeli pacjenta, dokonywanie pomiarów oraz tworzenie indywidualnych projektów aparatów

Więcej o tym jak korzystać z Modeli 3D opisane jest w (Praca z modelami 3D)