Podręcznik
użytkownika

3.1 Dane Pacjenta

Aby wejść w zakładkę Dane Pacjenta należy po uprzednim wybraniu pacjenta z listy gabinetów odczekać na pobranie danych, po czym z menu po lewej stronie wybrać odpowiednią zakładkę
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka „Dane pacjenta” pozwala na konfigurację danych, szybkie przeglądanie płatności, statusu pacjenta, danych kontaktowych oraz przegląd dokumentów i prawnych opiekunów wybranego pacjenta.


Edycje danych pacjenta jest możliwa również poprzez pobranie danych z ankiety wypełnionej przez pacjenta.
(Rys 2.)

Rys 2.

Z pozycji tej zakładki mamy również możliwość wysłania wiadomości sms / e-mail do pacjenta.
(Rys 3.)

Rys 3.

Zmiana status pacjenta

W programie możemy również zmienić status pacjenta, możemy to przeprowadzić w zakładce "Status pacjenta"

Rys 4.

Szybki przegląd płatności

W zakładce dane pacjenta możemy szybko przejżeć płatności pacjenta i dowiedzieć się czy ma on zaległości w płatnościach.

Rys 5.

Statystyki pacjenta

W tej zakładce znajduje się procent obecności pacjenta na zaplanowanych wizytach

Dokumentacja pacjetna

W tej zakładce mamy możliwość szybkiego przeglądu dokumentów pacjenta

Rys 6.

Dodawanie opiekunów prawnych

W programie możemy ustalić opekunów prawnych pacjenta. Aby dodać nowego opiekuna w zakładce "Prawni opiekunowie pacjenta" używamy przycisku "Dodaj"

Rys 7.

jeżeli nie wprowadzimy wymaganych danych program nas o nie upomni.

Aby edytować dodanego uprzednio opiekuna wystarczy użyć przycisku "Edytuj" po czym postępować tak jak w przypadku dodania nowego opiekuna

Usunąc opiekuna możemy po wybraniu podmiotu z listy po czym używając przycisku "Usuń