Podręcznik
użytkownika

3. Obsługa pacjenta

W programie każdy pacjent ma własny profil z dokumentami i modelami, w którym mamy między innymi możliwość przeglądania wizyt, płatności, tworzenia i korygowania planu leczenia, przeglądania dokumentów oraz zdjęć tomograficznych ustalania zadań związanych z pacjentem oraz dokonywania zamówień zamków jak również ustawiania ich w autoryzowanym systemie modeli 3D.

Pamiętaj!

Zawsze po wykonanej pracy i zmianach w profilu pacjenta dokonaj zapisu zmian!

Rys 4.

Aby przejść do poszczególnych ustawień należy wybrać z menu po lewej odpowiadającą nam opcje co przekieruje nas na odopowiednią stronę.