Podręcznik
użytkownika

2. Dodawanie nowego pacjenta

Aby dodać nowego pacjenta należy w zakładce Lista pacjentów wybrać przycisk "dodaj nowego pacjenta" (Rys 1.) "Lista pacjentów" po czym z listy dokonać wyboru gabinetu.

Rys 1.

I w oknie pacjenta wprowadzić odpowiednie dane lub pobrać dane z wypełnionej uprzednio przez pacjenta ankiety (Rys. 2)

Rys 2.

Po wypełnieniu danych pacjenta należy przydzielić go do odpowiedniego doktora i gabinetu (Rys. 3) oraz wybrać status pacjenta

Rys 3.

Aby wgrać model 3D pacjenta należy nacisnąć przycisk "importuj z DDP"

Gdy upewnimy się że wszystkie dane są dobrze wypełnione możemy nacisnąć przycisk "Dodaj Pacjenta" który znajduje się pod zdjęciem pacjenta

Rys 4.