Podręcznik
użytkownika

1. Pobieranie listy pacjentów

Aby pobrać listę pacjentów należy po uprzednim zalogowaniu wybrać zakładkę "Lista pacjentów" po czym z listy dokonać wyboru gabinetu. (Rys 1.)

Rys 1.

po dokonaniu wyboru należy odczekać na pobranie listy wybranego gabinetu:
(Rys 2.)

Rys 2.

Po czym wybór pacjenta odbywa się poprzez dwuklik na obiekcie z listy (Rys 3.) (Rys 4.)

Rys 3.

Rys 4.

Przed wyborem należy upewnić się czy dany pacjent nie jest zablokowany co przedstawia ikona kłudki (Rys 4.)

Rys 5.

Możliwe jest również otowrzenie kontekstowego menu za pomocą prawego przycisku myszki, gdzie można odblokować, usunąć pacjenta oraz otworzyć przypisany do niego model (Rys 6.)

Rys 6.

Aby zaktualizować wcześniej wybraną listę pacjentów należy użyć przycisku
"Aktualizacja listy pacjentów" (Rys 7.)

Rys 7.

Podczas przeglądania listy mamy możliwość wyszukiwania pacjentów poprzez wpisanie odpowiednich filtrów w pasku wyszukiwania: (Rys 8.)

Rys 8.