Podręcznik
użytkownika

8 Prześlij opinie

Aby przejść do zakładki prześlij opinie należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać "prześlij opinie".

Zakładka prześlij opinie pozwala na:

Przesyłanie opini:

Aby przesłać opinie o programie należy wypełnić dane (1) o użytkowniku, temat opini i treść po czym nacisnąć "Wyślij"

(Rys. 1)