Podręcznik
użytkownika

7 Szablony notatek

Aby przejść do zakładki szablony notatek należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać "Szablony notatek"

Zakładka Szablony notatek pozwala na:

(1) Dodawanie Szablonu notatki:

Aby dodać nowy Szablon notatki naciskamy "Nowa notatka" po czym wypeniamy nazwę, nagłówek i zawartość notatki oraz wybieramy kolor notatki a następnie zapisuje zmiany.(1)

(Rys. 1)(1.1) Konfiguracja szablonu notatki

Aby przeprowadzić konfiguracje szablonu należy wybrać z listy odpowienią notatke po czym nacisnąć "Edytuj notatkę" dalej postępujemy tak jak w przypadku dodania nowej notatki.(1)


(1.2) Usuwanie szablonu notatki

Aby usunąć szablon należy wybrać z listy odpowiednią notatkę po czym nacisnąć "Usuń notatkę".