Podręcznik
użytkownika

6 Statusy pacjenta

Aby przejść do zakładki statusy pacjenta należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać "Statusy pacjentów"

Zakładka Statusy pacjenta pozwala na:

(1) Dodawanie Satusu:

Aby dodać nowy Status naciskamy "Dodaj status" po czym wypeniamy opis i ID statusu.(Rys 1.)

(Rys. 1)(1.1) Konfiguracja Statusu

Aby przeprowadzić konfiguracje statusu należy wybrać z listy odpowiedni status po czym nacisnąć "Edytuj status".


(1.2) Usuwanie Statusu

Aby usunąć status należy wybrać z listy odpowiedni status po czym nacisnąć "Usuwanie statusu".