Podręcznik
użytkownika

5 Zarządzanie płatnościami

Aby przejść do zakładki zarządzanie płatnościami należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać "zarządzanie gabinetami"

Zakładka zarządzanie Płatnościami pozwala na:

(1) Dodawanie przedmiotu:

Aby dodać nowy przedmiot i nadać mu cene należy wybrać gabinet z listy, do którego chcemy dany przedmiot przypisać po czym nacisnąć "Dodawanie przedmiotu" (Rys 1.)

(Rys. 1)