Podręcznik
użytkownika

3 Zarządzanie gabinetami

Aby przejść do zakładki zarządzania gabinetami należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać "zarządzanie gabinetami"

Zakładka zarządzanie gabinetami pozwala na:

(1) Dodawanie gabinetów

Aby dodać gabinet należy nacisnąć "Nowey gabinet" po czym wypełnić dane (1) i ustawić godziny pracy dla wybranych gabinetów (2) a następnie zapisać zmiany.

(Rys. 2)


(1.1) Edycja gabinetów

Aby edytować gabinet należy wybrać odpowiedni z listy po czym nacisnąć "Edytuj gabinet" po czym postępować tak jak przy dodawaniu nowego gabinetu a następnie zapisać zmiany.


(1.2) Usuwanie gabinetów

Aby usunąć gabinet należy wybrać odpowiedni z listy po czym nacisnąć "Usuń gabinet".


(2) Zarządzanie godzinami pracy

Aby przeprowadzić konfiguracje godzin pracy gabinetu należy wybrać odpowiedni gabinet z listy po czym nacisnąć edycje gabinetu i wypełnić odpowiednie dane dotyczące godzin pracy (2) po czym zapisać zmiany.

(Rys. 3)


(3) Zarządzanie fotelami w gabinetach

Zarządzanie fotelami możemy przeprowadzić po wyborze gabinetu z listy i naciśnięciu "Edytuj gabinet" możemy(3):

(Rys. 3)