Podręcznik
użytkownika

2 Zarządzanie użytkownikami

Aby przejść do zakładki zarządzania użytkownikami należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać "zarządzanie użytkownikami"

Zakładka zarządzanie użytkownikami pozwala na:

(1) Dodawanie użytkownika

Aby dodać użytkownika należy nacisnąć "Dodaj nowego użytkownika" po czym wypełnić dane (1) i ustawić uprawnienia dla wybranych gabinetów (2) a następnie zapisać zmiany.

(Rys. 1)


(1.1) Edycja użytkownika

Aby przeprowadzić konfiguracje użytkownika należy wybrać odpowiedniego użytkownika z listy po czym nacisnąć "Edytuj użytkownika" następnie postępować tak jak przy dodaniu nowego użytkownika.


(1.2) Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika należy wybrać odpowiedniego użytkownika z listy po czym nacisnąć "usuń użytkownika"


(2) Zmiana uprawnień użytkownika

Aby zmienić uprawnienia użytkownika należy postępować tak jak przy edycji użytkownika (1.1) po czym wybrać gabinet i ustawić uprawnienia. (2) a następnie zapisać zmiany.

(Rys. 2)