Podręcznik
użytkownika

1 Ustawienia ogólne

Aby przejść do ustawień ogólnych należy po uprzednim zalogowaniu wybrać "Ustawienia" Po czym z listy zakładek wybrać

Ustawienia ogólne pozwalają konfigurować:


(1) Hasło użytkownika

(Rys. 1)

Przeprowadzamy tutaj zmiane hasła użytkownika


(2) Domyślna zakładka w modelu pacjenta

(Rys. 2)

Wybieramy tutaj domyślną zakładkę przy pracy z modelami 3D dla naszego konta


(3) Domyślny widok modelu pacjenta

(Rys. 2)

Wybieramy tutaj domyślny widok przy pracy z modelami 3D dla naszego konta

(Rys. 2)


(4) Domyślna szata graficzna

(Rys. 2)

(Rys. 2)


(5) Funkcje auto-zapisu modelu

(Rys. 2)

Ustawiamy tutaj domyślną częstotliwość zapisu w minutach zmian wprowadzonych na modelach 3D.


(6) Funkcje offline FTP

(Rys. 2)

Ustawiamy tutaj status funkcji Offline FTP oraz zmienić docelową ścieżkę zapisu danych. Funkcja offline ftp zapisuje modele, zdjęcia na twoim dysku co pozwala na prace offline.


(7) Częstotliwość odswieżania kalendarza

(Rys. 2)

Ustawiamy tutaj częstotliwość odświeżania kalendarza w minutach.


(8) Rozmiar czciąki tabel

(Rys. 2)

Ustawiamy tutaj rozmiar czciąki.


(9) Ustawienia SMSAPI

(Rys. 2)

Ustawiamy tutaj Dane SMSAPI potrzebne do komunikacji za pomocą wiadomości SMS, możemy również wysłać testowy sms.