Podręcznik
użytkownika

1 Generowanie sprawozdań

Statystyki

Aby przejść do zakładki Statystyka i logi należy po uprzednim zalogowaniu wybrać zakładkę "Lista zadań" po czym ustawić zakres dat odpowiadający naszym kryterium.
(Rys. 1)

Rys 1.

W tabeli poniżej zostanie wgenerowana lista m.in.:

Przykładowa lista statystyk (Rys. 4)Logi

Aby wygenerować logi należy wybrać (1) typ po czym wybrać odpowiedniego (2) użytkownika/pacjenta oraz (2) zakres dni z których chcemy przejżeć zapisane logi.
(Rys. 4)

Rys. 4

Po czym wygenerowana zostanie lista logów dla naszych ustawień (Rys. 5)

Przykładowe logi (Rys. 5)