Podręcznik
użytkownika

1 Obsługa zadań

Aby pobrać liste zadań należy po uprzednim zalogowaniu wybrać zakładkę "Lista zadań" po czym z listy dokonać wyboru gabinetu.
(Rys 1.)

Rys 1.

Zakładka obsługa zadań służy do przeglądu, edycji oraz generowania nowych zadań dla wybranego pacjenta. Do dyspozycji mamy wiele ustawień filtrów, które pomagają w szybszy sposób w odnalezieniu szukanych zadań
(Rys. 2)
.

Rys 2.


Aby wygenerować nowe zadanie należy wybrać odpowiedni typ z menu zadań
(Rys 3.)

Rys 3.

po czym w nowym oknie zadania wybrać odpowiedniego pacjenta i wypełnić potrzebne informacje o nowym zadaniu.
(Rys 4.)

Rys 4.


Naciskając na zadanie z listy lewym przyciskiem myszy mamy możliwość edycji zadania w nowym oknie.
(Rys 5.)

Rys 5.

Naciskając prawym przyciskiem myszy mamy możliwość:
(Rys 6.)

Rys 6.

W zakładce lista zadań mamy możliwośc wygenerowania nowych zadań takich jak:

lub zadania złożonego na raz z wielu.

Przykładowe zadania w liscie
(Rys 5.)

Rys 6.

Statusy Zadań:
(Rys 6.)