Podręcznik
użytkownika

1. Korzystanie z kalendarza

Aby używać wbudowanego kalendarza [Daty wizyt] należy wybrać zakładkę "Kalendarz" po czym z listy dokonać wyboru gabinetu. (Rys 1.)

Rys 1.

po dokonaniu wyboru należy odczekać na pobranie wizyt wybranego gabinetu:
(Rys 2.)

Rys 2.

Po lewej stronie okna znajduje się kalendarz w którym możemy wybierać odpowiadającą nam date.
(Rys 3.)

Rys 3.

Rys 3.1.

Wraz z wyborem daty, lista foteli i wizyt zostanie automatycznie zaktualizowana.

Aby szybko wrócić do dnia dzisiejszego należy nacisnąć przycisk "dziś".
(Rys 4.)

Rys 4.

Poniżej znajdziemy menu wyboru pacjenta oraz przyciski do ustalania dni wolnych i wywoływania listy wszystkich wizyt we wszystkich gabinetach.
(Rys 5.)

Rys 5.

Aby utowrzyć nową wizyte należy po uprzednim wyborze daty wybrać z pośród listy odpowiadającą nam godzinę wizyty naciskając na nią lewy przycisk myszy.
(Rys 6.)

Rys 6.

Po czym wypełnić danymi nowo otwarte okno z informacjami o wizycie
(Rys 7.)

Rys 7.

Jeżeli wizyta zostanie poprawnie wypełniona zostanie ona dodana do bazy danych (Rys 8.)

(kolor wizyty jest zależny od jej typu (Przykładowe kolory Rys 9.)).

Rys 8.

Rys 9.

Aby usunąć bądź edytować wizyte należy nacisnąć na nią prawy przycisk myszy i dokonać wyboru z menu kontekstowego. (Rys 10.)

Rys 10.