Podręcznik
użytkownika

4.8 Cefalometria

W zakładce "Cefalometria" znajdziesz niezbędne narzędzia do wykonania analizy cefalometrycznej. Cefalometria jest oparta na zdjęciu rentgenowskim, na którym wykonywana jest seria pomiarów. Analizy pomiarowe różnią się od siebie w zależności od przeznaczenia. Możesz importować cefalometrie do programu zapisane jako pliki XML. Jeśli żadnej nie posiadasz możesz stworzyć własną od zera. Będzie ona zapamiętana w programie. Utworzona cefalometria może byc róniez eksportowana do pliku XML. Dzięki temu użytkownik może wymieniać cefalometrie z innymi użytkownikami programu.

Wykonanie analizy cefalometrycznej

W pierwszym kroku wybierz jeną z dostępnych analiz i kliknij przycisk "Start".

Rys 1.

Jeśli nie ma cefalogramu (zdjęcie dedykowane jako baza analizy cefalometrycznej) program poprosi o wybór jednego ze zdjęć biblioteki "Zdjęcia". Wybrane zdjęcie musi być skalibrowane (zobacz rozdział "Zdjęcia"). Jeśli zdjęcie jest gotowe możesz rozpocząć ustawianie serii punktów na cefalogramie zgodnie ze zdjęciem pomocniczym zawierającym serię punktów referencyjnych. Wybieraj punkt po punkcie z listy i nadaj im pozycje na diagramie używając prawego przycisku myszy.

Rys 2.

Wszystkie punkty zawarte w schemacie muszą być umieszczone na diagramie, w przeciwnym razie nie będzie można wygenerować raportu. Punkty, które zostały już rozmieszczone zaznaczone są kolorem zielonym, natomiast aktualnie wybrany punkt czerwonym.

Gdy już wszystkie punkty zostaną rozmieszczone kliknij przycisk "Wyniki" aby wygenerować plik w formacie XML, który zawierał będzie wyniki analizy. Jeśli generowanie tabeli wyników zakończy się sukcesem program zapyta czy chcesz dodać tablicę wyników jako obraz do biblioteki (zakładka "Zdjęcia").

Oto jak może wyglądać przykładowa tablica z wynikami analizy:

Rys 3.

Tkanka miękka

Gdy masz już ukończoną cefalometrię możesz oznaczyć tkankę miękką rysując zielony kontur na cefalogramie. Może on być użyty do późniejszego porównania cefalometrii lub innych analiz. Aby zacząć rysować kontur tkanki miękkej wejdź w odpowiedni tryb rysowania poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony, a następnie stawiaj kolejne punkty tworzące kontur za pomocą prawego przycisku myszy.

Rys 4.

Prównanie cefalomterii

Podczas pracy z plikiem, który zawiera więcej niż jeden model możesz dołączyć osobną cefalometrię to konkretnego modelu. Każdy wczytany model może mieć osobną cefalometrię wraz z konturem tkanki miękkej.

Załóżmy, że pracujesz pliku, który zawiera 2 modele i każdy z nich posiada cefalometrię z wynikami oraz zdefiniowany kontur tkanki miękkej.

Rys 5.

Można je porównać przez nołożenie graficznej warstwy danych z cefalometrii na siebie. Przejdź do zakładki "Porównaj cefalometrie" i wybierz 2 cefalometrie, które chcesz porównać. Po wybraniu będą podświetlone na liście.

Rys 6.

Od teraz możesz porównywać potrzebne elementy włączając/wyłączając je w pasku narzędziowym:

Rys 7.

Jeśli potrzebujesz, możesz również włączyć wyświetlanie punktów cefalometrii. Istnieje również możliwość wygenerowania tabeli z wynikami każdej z cefalometrii użytej w porównaniu (na wygenerowanym obrazie znajdą się 2 tabele).

Rys 8.

Jak widać na powyższym porównaniu kontury wydają się być zbyt mocno odsunięte od siebie. Jest tak dlatego, że w praktyce cefalogramy różnią się od siebie. Jest bardzo prawdopodobne, że są względem siebie lekko odsunięte i/lub obrócone. Aby dopasować ich pozycje kliknij przycisk "Porównaj" i wybierz 2 te same punkty dla dwóch porównywanych cefalometrii. Te 2 punkty nie powinny być położone blisko siebie. Im dalej są od siebie odsunięte tym dopasowanie będzie dokładniejsze.

Po wskazaniu punktów referencyjnych porównywane kontury powinny dopasować się lepiej w sensie ich pozycji:

Rys 9.

Chirurgia

W sekcji cefalometrii znajduje się pomocniczy panel z prostymi narzędziami. Umożliwia między inymi korekcję kształtu konturu tkanki miękkiej i dodaje linię, która działa jak prowadnica kierunkowa. Dodaj jedną lub dwie linie po kliknięciu ikony "Dodaj linię pomocniczą" i zaznacz znacznik "Poruszaj wzdłuż linii". Następnie możesz wybrać linię wzdłuż której będzie odbywał się ruch.

Rys 10.