Podręcznik
użytkownika

4.7 Zdjęcia

Zakładka "Zdjęcia" przeznaczona jest do przeglądu, dodawania i konfiguracji zapisanych zdjęć pacjenta.

Zdjęcia możemy przeglądać w postaci miniatur. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym zdjęciu, użytkownik uzyskuje dostęp do następujących opcji:

Rys 1.

Po podwójnym kliknięciu na miniaturze zdjęcia pokaże się ono w nowym okienku w rzeczywistej wielkości. Zauważ, że okno z podglądem, które sie pojawiło, blokuje interakcję z programem. Aby mieć zdjęcie w pływającym niezależnym oknie (nie blokujacym interfejsu programu) wywołaj menu kontekstowe dla miniatury (prawy przycisk myszy) i wybierz opcję "Pokaż jako pływające okno".

Domyślnie wyświetlane są zdjęcia, które wykonane zostały na modelu, który jest aktualnie wczytany. Możesz wczytać model z dowolnego folderu na dysku. Oczywiście zdjęcia związane z tym modelem będą wyświetlane. Jednakże w folderze, z którego model został wczytany równiez mogą znajdowac się zdjęcia. Aby program je wyświetlał zaznacz znacznik (umieszczony nad miniaturami w panelu "Zdjęcia") Pokaż zdjęcia z katalogu pliku modelu.

Przechodząc do zakładki "Zdjęcia" użytkownik może przeglądać zdjęcia które związane są z wczytanym modelem. Mogą to być zdjęcia dostarczone z modelem (obrazy wyników badań, zdjęcia RTG, zdjęcia jamy ustnej itp) jak również zrzuty ekranu (screenshots). Wyświetlane są jako miniatury jedna pod drugą. Zauważ, że niektóre mogą mieć prefix jak "Model A" czy "Model B". Dotyczy to pliku z kilkoma modelami. Jako dodatkowe informacje w nazwie zdjęcia (*) znaczy, że zdjęcie jest ustawione jako cefalogram, a (CA) oznacza, że zdjęcie zostało skalibrowane.

Można zmienić ich kolejność używając opcji "Przesuń w górę"/"Przesuń w dół" z menu kontekstowego.

Rys 2.

Dodawanie/Usuwanie zdjęć, kalibracja.

Do modelu można dowiązać obraz z dowolnej lokacji. Po kliknięciu przycisku "Dodaj zdjęcie" (ikona z niebieskim plusem) należy wybrać zdjęcie lub serię zdjęć do załadowania z wybranej lokacji. Ukaże się okno gdzie można przypisać parametry do każdego wczytywanego zdjęcia (jednego po drugim).

Rys 3.

Okno zawiera pola tekstowe gdzie można nadać nazwę zdjęciu i dodać opis. W przypadku ładowania serii zdjęć można przyspieszyć ten proces używając pola tekstowego "Przedrostek". Po prostu wpisz tam jakiś tekst a będzie on dodawany na początku nazwy każdego wczytanego zdjęcia. W praktyce prefix jest używany do zamieszczenia w nazwie inicjałów pacjenta lub fazy leczenia, albo np. daty. Inną przydatną opcją jest wypełnienie pola z nazwą poprzez kliknięcie ikony związanej z podglądem zdjęcia.

Zanim przejdziesz do kolejnego zdjęcia (jeśli wybrałeś więcej niż jedno) możesz wykonać podstawową edycję jak kadrowanie, obrót czy zmiana jasności/kontrastu. W pewnych zastosowaniach konieczna jest kalibracja zdjęcia (szczegóły poniżej). Aby uzyskać dostęp do tych funkcji kliknij odpowiedni przycisk pod podglądem aktualnie edytowanego zdjęcia.

Możesz pominąć edycję aktualnego zdjęcia przez kliknięcie przycisku "Anuluj" Wtedy zdjęcie nie będzie dołączone ani do pliku ani do ogólnej biblioteki. Możesz zatrzymać proces wczytywania zdjęć klikając przycisk "Anuluj wszystkie".

Kalibracja

Dostęp do okna kalibracji uzyskuje się podczas wczytywania zdjęć lub z menu kontekstowego klikając na miniaturze już wczytanego zdjęcia. Kalibracja jest procesem przeskalowania zdjęcia tak aby jego rozmiar odpowiadał rozmiarom modelu.

Proces kalibracji jest stosunkowo prosty. Wyświetl menu kontekstowe dla zdjęcia, które ma być skalibrowane i wybierz "Kalibruj zdjęcie".

Zaznacz dwoma punktami odcinek na zdjęciu, którego rzeczywista długość jest ci znana, wpisz tę wielkość do pola tekstowego po lewej stronie, po czym nacisnić przycisk "Kalibruj". Zdjęcie przeskaluje się tak, aby wielkości na nim odpowiadały skali modelu.

Rys 4.

Niektóre zdjęcia wyposażone są w specjalną skalę, która ułatwia kalibrację:

Rys 5.

Opcja "Usuń zdjęcie" odłącza zdjęcie od modelu