Podręcznik
użytkownika

4.2 Pomiary

Zakładka "Pomiary" przeznaczona jest do dokonywania pomiarów na trójwymiarówym modelu pacjenta

Mamy możliwość mierzenia kątów, odcinków oraz odległośći płaszczyzn. Każdy wykonany pomiar jest automatycznie zapisywany na liście pomiarów i odpowiednio nazywany z uwzględnieniem jednostki pomiarowej co pozwala na szybką edycję i łatwy dostęp do niezbędnych pomiarów modelu pacjenta.

Rodzaje pomiarów:

1. Pomiar odległości między dwoma punktami

Aby dokonać pomiaru odległości między dwoma punktami na powierzchni modelu (ewentualnie powierzchni przekroju) należy wybrać opcję "Pomiar punkt-punkt".(1)

Następnie wystarczy wskazać dwa punkty na powierzchni modelu (ew. przekroju). Punkty zostaną połączone linią, a ich pozycja zostanie zaznaczona dwoma małymi czerwonymi płaszczyznami. Wynik pomiaru pokaże się w panelu "Pomiary". Warto pamiętać, że pozycja wskazanych punktów może być w każdej chwili zmieniona poprzez przeciąganie punktów w obszarze roboczym.

Rys 1.

2. Pomiar odległości segmentowy

Aby dokonać pomiaru odległości między wieloma punktami na powierzchni modelu (ewentualnie powierzchni przekroju) należy wybrać opcję "Pomiar segmentowy".(2)

Następnie postępować tak jak w przypadku pomiaru odległości między dwoma punktami wybierając więcej niż 2 punkty.

Rys 1.

3. Pomiar odległości między punktem a płaszczyzną

Aby dokonać pomiaru odległości między punktem na powierzchni modelu a powierzchnią płaszczyzny należy wybrać opcję "Punkt - płaszczyzna". (3)

Następnie należy wskazać punkt na powierzchni modelu. Jeśli ustawiono więcej niż jedną płaszczyznę to odległość liczona jest do płaszczyzny aktywnej, czyli tej, którą ustawiono jako ostatnią (wyświetlana w oknie roboczym w kolorze niebieskim).

Rys 2.

Program automatycznie nadaje nazwę ostatnio przeprowadzonemu pomiarowi jako "Punkt - płaszczyzna", która oczywiście może być zmieniona przez dwuklik na pozycji na liście - pokaze się pole tekstowe do zmiany nazwy.

4. Pomiar kąta

Aby dokonać pomiaru kąta należy wybrać opcję "Pomiar kąta". (4)

a następnie wskazać kolejno trzy punkty na powierzchni modelu wyznaczające ramiona kąta w kolejności takiej, żeby punkt wyznaczający wierzchołek kąta był podany jako drugi.

Rys 3.

Pomiary kątowe są automatycznie rzutowane na siatkę pomocniczą. Przykładowe rzutowanie na siatkę

Rys 4.

5. Pomiar kąta między dwiema płaszczyznami

Jeśli zdefiniowano co najmniej 2 płaszczyzny można zmierzyć kąt zawarty między nimi. Załóżmy, że mamy zdefiniowane 2 płąszczyzny, jedną dla szczęki i jedną dla żuchwy.

Rys 5.

Rys 6.

Są ułożone względem siebie pod pewnym kątem.

Rys 6.

Aby zmierzyć ten kąt wybierz opcję "Pomiary -> Pomiar kąta między płaszczyznami (5)

Pokaże się okno dialogowe gdzie wybiera się dwie płaszczyzny pomiędzy którymi kąt ma zostać zmierzony. Aby uniknąć zamieszania staraj sie nadawać rózne nazwy tworzonym płaszczyznom. Po wybraniu dwóch płaszczyzn kliknij "OK" i rezultat pomiaru pokaże się na liście pomiarów.

Rys 6.

5. Pomiar punktu odniesienia

Aby dodać pomiar punktu odniesienia należy wybrać opcję "Pomiar punktu odniesienia (6)

Następnie wybrać punkt który chcemy by stał się naszym odnieśieniem, pomiar ten służy do sprawdzania zmian dokonanych na obiektach.

Rys 7.

Programy pomiarowe "Macro"

Programy pomiarowe "Macro" używane są do wykonywania serii wcześniej zdefiniowanych pomiarów. Dzięki nim praca z powtarzalnymi pomiarami na różnych modelach jest dużo szybsza.

Przykładowy program pomiarowy sprawdzający dystans pomiędzy 2 zębami oraz pomiar wysokości przedniego zęba żuchwy.

Rys 8.

Zapisane makro możemy exportować by użyć je w przyszłości (Rys. 9)

Rys 9.