Podręcznik
użytkownika

4.12 Zarządzanie modelami

W zakładce "Zarządzanie modelami" mamy możliwość dodania i konfiguracji modeli pacjenta.

W programie możemy załadować więcej niż jeden model dal każdego pacjenta by to zrobić wystarczy kliknąć przyćisk "otwórz następny model" w zakładce "Zarządzaj modelami"

Rys 1.

Po czym wybrać odpowiedni plik w wyskakującym okienku.

Zmianę modelu na którym przeprowadzamy działania możemy dokonąc poprzez wybór aktualnego modelu z listy w zakładce "Aktualny model"

Rys 2.

Aby zmienić nazwę modelu wystarczy wypełnić kontener "Nazwa" po czym wybrać model do zmiany z listy i kliknąć przycisk "Zmień nazwę"

Rys. 3

Aby usunąć model należy wybrać go z listy po czym kliknąć przycisk "Usuń zaznaczony"