Podręcznik
użytkownika

4.11 Setup

W zakładce "Setup" mamy możliwość konfiguracji ustawień modelu.

W programie można ustawiać zarówno zamki jak i zęby w zależności od celu jaki chcesz osiągnąć. Rozdział "Indywidualnie projektowane aparaty" poświęcony jest wyjaśnieniu procesu pozycjonowania zamków na zębach. W tym rozdziale dowiesz się jak pozycjonować zęby. Poniższe informacje dotyczą tylko modelu z wyizolowanymi zębami.

Przechodząc do zakładki "Setup" na górze znajdziesz rząd ikon-przycisków. Oto krótki przegląd tego do czego służą

Rys 1.

(1) Pokaż zamki

włącza/wyłącza wyświetlanie zamków

(2) Pokaż druty

włącza/wyłącza wyświetlanie łuku wybranego i sparametryzowanego w zakładce „Łuki”. Zauważ, że wyświetlany jest tylko symboliczny łuk i jego wyświetlanie nie wpływa na pozycję zamków.

(3) Pokaż zamki na drucie

efekt działania tej opcji jest taki sam jak użycie opcji "Pokaż zamki na drucie" w zakładce "IPA" z tą różnicą, że dotyczy obu drutów - górnego i dolnego. Gdy włączysz tą opcję wyświetlane zamki będą dopasowane do drutu. Również sam drut (definiowany w zakładce "Łuki") będzie wyświetlany w jego prawdziwym kształcie.

Na tym etapie dobrze wiedzieć do czego służy suwak poniżej rzędu z ikonami-przyciskami. Pozwala on podejrzeć transformację z początkowej do końcowej pozycji elementów, których pozycji były modyfikowane. Na pewno zauważysz, że suwak jest czasami aktywny czasami nie w zależności od stanu ikon-przycisków.

Są 2 sposoby zmiany pozycji zębów - poprzez ustawianie(setup) zamków lub pozycjonowanie zębów. Jeśli spozycjonowałeś jakieś zamki i w związki tym pozycje zębów zostały zmienione musisz przyporządkować tą modyfikacje jako stan końcowy (final position). W tym celu kliknij przycisk "Ustaw końcową pozycję z zamków na łuku". Od tej pory możesz podejrzeć pozycjonowanie jako animację poruszając suwakiem.

Rys 2.

Tuż poniżej suwaka znajdują się krótkie informacje statystyczne mówiące o maksymalnym odchyleniu w stanie końcowym. Omówmy liczby z przykładu pokazanego na rysunku poniżej:

Rys 3.

Każdy pojedynczy ząb został sprawdzony pod kątem minimalnego/maksymalnego przesunięcia oraz rotacji i najwyższe wartości zostały umieszczone w drugiej kolumnie. Odnosząc się do rysunku powyżej wartość 1,41 oznacza że ząb, który wykonał najmniejsze przemieszczenie został przesunięty o 1,41mm. Podobnie największe wykryte przemieszczenie wynosi 11,95mm. Jednakże obydwa te parametry dla aktualnie wybranego zęba wynoszą odpowiednio 1,88mm/3,75mm. Ząb, który wykonał największy obrót, obrócił się o kąt 25,48 stopni a aktualnie zaznaczony o 17,94 stopni.

Drugi sposób polega na tym, że pozycjonuje się zęby bez użycia zamków i drutów(łuków). Trzeba pamiętać, że manipulowanie pojedynczym zębem jest możliwe tylko gdy wyświetlanie zamków i drutów jest wyłączone.

Po wybraniu zęba możesz:

- poruszać nim poprzez przeciąganie jednej z osi jego lokalnego układu współrzędnych

- Możesz również kliknąć na wybrany ząb trzymając wciśnięty klawisz CTRL i wtedy przesuwać ząb poruszając myszką

Rys 4.

- obracać nim wokół jednej z 3 osi klikając na wybrany ząb i trzymając wciśnięty klawisz SHIFT obracać nim w 3 osiach równocześnie lub trzymając wciśnięty klawisz CTRL i SHIFT obracać wokół osi długiej zęba.

Rys 5.

Po dokonaniu modyfikacji możesz podejrzeć transformację z początkowej do końcowej pozycji używając suwaka.

(4) Ukryj dziąsła

jest to wyłącznik wyświetlania tkanki miękkej jaką jest dziąsło.

(5) Pokaż tylko zaznaczony ząb

używając tej ikony możesz tymczasowo wyizolować wybrany ząb na ekranie ukrywając wszystkie pozostałe obiekty. Ikona jest aktywna tylko wtedy gdy jakiś ząb jest wybrany. Staje się nieaktywne podczas wybierania zamków.

(6) Automatycznie odświeżaj okluzję

działa tylko gdy tryb "Pokaż okluzję" jest włączony. Po jakiejkolwiek zmianie dokonanej na pojedynczym zębie kolorowa mapa dystansów jest aktualizowana.

Rys 6.

(7) Użyj drugiego punktu obrotu

każdy ząb ma dwa punkty, wokół których można dokonać obrotu. Ta ikona przełącza między nimi. Położenie obydwu punktów może być modyfikowane po kliknięciu ikony "Przesunięcie punktu środka obrotu" na pasku narzędzi.