Podręcznik
użytkownika

4.10 Motion

W zakładce "Motion" mamy możliwość montażu zamków typu motion (dokładnie tak jak w przypadku IPA 4.10).

Głównym elementem w panelu "Motion" jest schematyczny rozkład uzębienia. Kliknięcie na jednej z pozycji odpowiadającej pojedynczemu zębu powoduje pojawienie się zamka w oknie roboczym jeśli wcześniej nie został uaktywniony. Oczywiście można go wyłączyć odznaczając opcję "Użyj zamka". Pozycje odpowiadające wyłączonym zamkom są oznaczone na schematycznym rozkładzie kolorem.

Rys 1.

Zauważ że możemy wybrać zęby trzonowe z listy (nr 6) jest to ustawienie potrzebne dla tego typu zamka.

Tak właśnie można rozpocząć pracę z zamkami. Możesz również uaktywnić całą serię wybierając jeden z zestawów w sekcji "Zastosowanie dla wszystkich zębów".

Rys 2.

Największą korzyść przy ustawianiu tej funkcjonalności DDP-Ortho polega na tym, że można ustawić docelowe pozycje zamków dla stanu uzębienia po leczeniu a program pokaże na powierzchni każdego zęba pozycję gdzie należy przykleić zamek i pod jakim kątem. Można manipulować zamkami tak jakby były zamontowane już na drucie. De facto w programie użytkownik przesuwa/obraca ząb aby osiągnąć pożądany rezultat a program wylicza miejsce prawidłowego zamocowania zamka na tym zębie na bieżąco.

Zamek typu motion posiada parametry typu: Angulacja, dystans do krawędzi i rodzaj zamka.

W obszarze roboczym możesz przesuwać każdy z zamków po powierzchni zęba. Aby wybrać zamek kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. Wybrany zamek możesz przesuwać wzdłuż jednej z dwóch osi oznaczonych kolorem niebieskim i żółtym. Aby przesuwać wzdłuż wybranej osi najedź nad nią kursorem myszy ( wygląd kursora powinien się zmienić ) i przesuwaj zamek używając techniki drag&drop. Po każdym przesunięciu (w momencie zwolnienia klawisza myszy) pozycja zamka w przestrzeni jest korygowana tak aby zamek możliwie najlepiej dolegał do powierzchni zęba.

Rys 3.

lub poprzez zmianę wartości "Dystansu do krawędzi" w zakładce Ustawienia motion

Możesz również obracać zamek wokół osi prostopadłej do czerwonego okręgu wyświetlanego w oknie roboczym. W tym celu podobnie użyj techniki drag&drop uprzednio umieszczając kursor myszy nad okręgiem.

Rys 4.

lub poprzez zmiane wartości "korekty angulacji" w zakładce Ustawienia motion

W zakładce "Ogólne ustawienia" mamy możliwość dostosowania widoku przeglądarki modeli poprzez aktywacje/dezaktywacje Osi zamka oraz do ustawienia auto rotacji.

Zamek można również zablokować przed zmianami lub zresetować jego ustawienia do podstawowych poprzez odpowiednie przyciski w zakładce "Ustawienia motion"

Rys 5.